Skolni jidelna 2021 - 2
Skolni jidelna
Stavba nove skolni jidelny 2021