NAŠE VÝSLEDKY VE SROVNÁVACÍCH TESTECH SCIO 2009

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 07. 04. 2009

V únoru proběhlo na naší škole testování žáků devátých ročníků. Žáci byli srovnáváni se spolužáky z jiných základních škol a gymnázií v těchto oblastech: český jazyk, anglický jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Výsledky jsou pro nás potěšující- ve většině oblastí se řadíme mezi průměrné školy, což znamená, že naši žáci dosahují stejných výsledků jako žáci na ostatních školách. (Některými výsledky se nám dokonce podařilo předstihnout i leckterá gymnázia.) Testování rovněž prokázalo, že ve většině oblastí je studijní potenciál žáků využíván optimálně a že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. Velkým překvapením pro nás byly výborné výsledky v anglickém jazyce, o něž se jistě zasloužila aktivní spolupráce našich deváťáků na mezinárodní projektech, do kterých je naše škola zapojena.
Mgr. Jana Velebová