Natura 2010

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 20. 07. 2010

        Dne 2 . května 2010 se zúčastnili někteří žáci naší školy vědomostní soutěže s přírodovědným zaměřením „NATURA 2010“ ve Velkých Popovicích. Neodjeli domů s prázdnou.

Velkou radost nám udělal Láďa Bořil ze 4. A, který se v nejmladší kategorii zaměřenou na „domácí miláčky“, umístil na 3. místě.

Dále Michal Barták z 5. A obsadil 2. místo ve starší kategorii, která nesla název „Mírný podnebný pás“. Společně s touto akcí probíhala soutěž v anglickém jazyce, kde je třeba vyzdvihnout výkon Jonáše Ericssona z 8.A, který se umístil na 2. místě.

 

Všem umístěným a zúčastněným gratulujeme.

                                                                                                      Ing. Lenka Zajíčková