Mnichovičtí žáci mají nadprůměrné výsledky ve srovnávacích testech SCIO

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Naše úspěchy, Vydáno dne: 23. 08. 2010

V testování květnu 2010 dosáhli naši žáci 5. třídy nadprůměrných výsledků v matematice a v českém jazyce.

V matematice patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70% zúčastněných škol. V českém jazyce jsme předčili dokonce 80% škol. Porovnáním výsledků testu s výsledky testu OSP (obecně studijní předpoklady) bylo zjištěno, že studijní potenciál našich žáků je využíván dobře.

Výsledky žáků v testu z českého jazyka jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s nimi velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti.

(výtah ze souhrnné zprávy Stonožka - Testování 5. ročníků – květen 2010)