Úspěšnost zavedení metody Super-Nature v naší škole

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Supernature - výuka angličtiny, Vydáno dne: 26. 04. 2011

     Díky zapojení mnichovické školy do projektu na rozšíření výuky AJ ve středočeském kraji „SUPER-NATURE PRO ZŠ“ se učí všichni naši žáci anglicky už od první třídy.

      Angličtina vyučovaná metodikou Super-Nature se dětem líbí. Děti touto metodou velmi snadno získávají širokou slovní zásobu. Mluví v krátkých větách, jimž rozumí, aniž by je potřebovaly přeložit.

Spousta her zaručuje zábavnou formu, rychlé vybavování. Velmi přínosné, resp. základní, je každodenní poslouchání, díky němuž děti dělají rychlé pokroky, které jsou přirozeně silnou motivací pro další objevování nejen cizího jazyka. Díky malému počtu žáků ve třídách při hodinách angličtiny lze zohlednit individuální tempo každého žáka.

Angličtinu vyučují paní učitelky, které musely projít speciálním školením právě metodou Super-Nature. Na jednom z těchto školení proběhla též burza nápadů do hodin angličtiny, na které získala naše škola hlavní cenu. Poděkování si zaslouží především paní učitelka a děti z 1. B, které vyrobily krásné pomůcky ke slovní zásobě „zvířátka na farmě“.

S angličtinou dětí jsou spokojeni i rodiče. Zvlášť ti, kteří mohou srovnávat pokroky dítěte vyučovaného metodou SN a dítěte vyučovaného dle jiné učebnice: „Domnívám se, že starší syn, který v současnosti navštěvuje 4. třídu a angličtinu měl od 3. třídy, umí v tuto chvíli v podstatě stejně jako jeho sestra, která v současnosti navštěvuje       2. třídu a angličtinu se učí metodou SN prvním rokem.“

„Angličtina dceru moc baví a učí se s ní i mladší sourozenci.“

„Dcera má angličtinu ráda, sama vyhledává příběhy v AJ.“

„Metoda výuky Super-Nature je velice účinná a pokroková.“

     Je samozřejmě jasné, že se vždy najdou děti, které budou mít s výukou jazyků potíže. Metoda SN je však založená na multisenzorickém přístupu (poslouchej, dívej se, zažij, říkej) Lze proto říct, že i takové děti mají s touto metodou velkou naději, že se angličtinu opravdu naučí.

Za tým Super-Nature v ZŠ Mnichovice  Milena Flajžíková