DŮLEŽITÉ INFORMACE K PLACENÍ OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní jídelna, Vydáno dne: 26. 09. 2011

Vážení rodiče,

od letošního školního roku si Vaše děti (s Vaší pomocí) mohou vybírat na internetu ze dvou druhů jídel. Tento nově zavedený čipový systém toto umožní za předpokladu, že jejich kredit neklesne do záporných hodnot!
Proto Vás chceme tímto požádat, hlídejte výši jejich kreditu a včas jim ho dobíjejte. Nyní už bude záležet jen na Vás, abychom mohli bez komplikací Vaše děti stravovat. (Složenky ani lístečky s výší platby už od nás nebudete dostávat!)V měsíci září probíhá zkušební provoz. Ten nám nyní ještě umožňuje různé zásahy do systému, aby děti dostaly oběd i při záporném kreditu nebo odhlášce (tj. od Vás chybná objednávka na internetu ).
Od října už toto nebude možné!!!

Blíží se termín plateb záloh na říjen. Zkontrolujte si na internetu výši kreditu u vašeho dítěte. Doporučujeme platbu trvalým příkazem. Pokud ke 30.9. nebude mít strávník nabitý kredit na říjen, bude mu vydán jen oběd 3.10.a pak až po dobití kreditu.

Upřesnění objednávkového systému.

1. Při výběru menu č.1. - neděláte nic!
2. Při výběru menu č.2. - kliknete na něj, menu zmodrá – tzn. je přihlášeno!
3. Při odhlášce – kliknete na pole odhlásit vpravo!

Připomínáme nutnost nošení čipů!!!

Hana Holzknechtová, vedoucí školní jídelny