SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY 2018 - 2021

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školská rada, Vydáno dne: 12. 06. 2018

1/3 členů volená za zákonné zástupce žáků:
Mgr. Jitka Hánová - předseda
MgA. Milan Krajíček
Mgr. Petr Laštovička 

1/3 členů jmenovaná za zřizovatele Město Mnichovice:
Michal Bláha - zapisovatel
Simona Skácelová
Miloslav Šindelář

1/3 členů volená za pedagogické pracovníky:
Mgr. Veronika Antonínová
Mgr. Lenka Hájková - Babišová
Ing. Mgr. Ildikó Šalamova