Noc ve 3. B

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 13. 11. 2012

V naprosté většině dní během školního roku celá škola v podvečer ztichne. Avšak v pátek 9. listopadu to bylo trochu jinak. V půl šesté ji znovu rozezněly dětské hlásky třeťáků, kteří si přišli vyzkoušet spaní ve škole.

Přinesli jsme si s sebou spacáky, karimatky, maminky napekly spoustu dobrot na sobotní snídani a všichni jsme byli zvědaví, jaká asi bude škola během noci.

Zašli jsme do pizzerie na večeři, podívali se na večerní mnichovické náměstí a hřiště na Podhorkách.

Abychom školu důkladně prozkoumali, prošli jsme za svitu rozsvícených svíček celou dlouhou chodbu - na konci se všichni statečně podepsali. Ve třídě jsme si zatančili a potom se uložili do spacáků ke spaní.

Školní strašidlo se neobjevilo a všem se noc ve škole moc líbila.

 

Za třeťáky Milena Flajžíková