Možná přijde Mikuláš i do školy a školky …

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 16. 12. 2012

A přišel - společně s čerty a anděly letos 5. prosince navštívil nejen mnichovickou mateřskou školku, ale i první třídy naší základní školy. Pod zkušeným a citlivým dohledem učitelek čerti chrastili svými řetězy, v rukou pytle pro „hříšníky“, Mikuláš předčítal z knihy hříchů jména dětí, které by se měly polepšit, a jako určité potvrzení slíbeného zlepšení děti zazpívaly nebo recitovaly a byly odměněny drobnou nadílkou z rukou andělů.

 

Mateřská školka i paní učitelky z prvních tříd moc děkují žákovskému parlamentu za to, že nebeské a pekelné nadpřirozené bytosti pozval a celou, byť krátkou, návštěvu organizoval.

 

Za žákovský parlament Ladislava Kočvarová