Den otevřených dveří - 13. a 14. ledna 2013

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 20. 01. 2013

Nedělní odpoledne 13. ledna 2013 by se v Mnichovicích sotva našlo jiné místo, kde se sešlo tolik lidí jako ve škole. Základní škola je zkrátka opravdovým komunitním centrem Mnichovic.

Kromě celých rodin s předškoláky a žáků, učitelů a zaměstnanců současných i bývalých, dorazili i představitelé obcí našeho školského obvodu: za Mnichovice – p. místostarostka Petra Pecková, zastupitelé p. Springerová a p. Mareš. Za obec Hrusice p. starosta Tesařík a p. Vávra, za Všestary p. Jech a za obec Struhařov p. Šourková.

Diskutovat o tom, kde se budou naše děti vzdělávat, přišli i členové Školské rady (p. Carda, p. Bláha) a komise školství    (p. Knetl). O problematice nedostatečné kapacity základní školy se mluví v Mnichovicích již dlouho. Nyní však už jenom diskuse a plány nestačí. Musíme konat! Kdo a jak? Ministerstva, vláda, krajské orgány od této problematiky dávají ruce pryč a shodně říkají: „Je to problém obcí. Obec má ze zákona povinnost zajistit pro své občany základní vzdělávání.“ 

Právě probíhají zápisy dětí do 1. tříd. To, jestli rodiče obdrží kladné rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do školy, záleží na tom, zda bude vyřešeno, kde se budou děti vzdělávat. V současné budově mnichovické základní školy už další místa nejsou.

                                                                       Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy