Návštěva Mnichovického domova pro seniory - Blaník

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 08. 06. 2013

Od února tohoto roku v těsné blízkosti naší školy funguje Domov pro seniory Blaník.

Paní Kumprechtovou, která je vedoucí sociálního úseku, jsme pozvali na schůzku školního žákovského parlamentu. Seznámila nás s jejich domovem a zkusili jsme společně vymyslet různé formy vzájemné spolupráce.První společnou „akcí“ byla naše návštěva Blaníku u příležitosti Dne matek.

Ve čtvrtek 9. května jsme v deset hodin byli připraveni na vystoupení, abychom seniory potěšili a vzhledem k blížícímu se Dni matek klientkám DS Blaník také poblahopřáli.

Na úvod zahrály flétničky známé lidovky, aby si s námi mohli senioři případně i zazpívat. Poté dívky z osmé třídy zarecitovaly básně o maminkách. Na závěr Nelinka Jelínková zazpívala a vše ukončily opět flétničky pod vedením paní učitelky Flajžíkové. Domů jsme odcházeli s dobrým pocitem, že jsme seniorům udělali radost.

Pro většinu z nás to byl hluboký emotivní zážitek a všichni jsme měli pocit, že jsme udělali věc, která měla svůj smysl. Těšíme se na další spolupráci, například při slavnostním otevírání Duhových šaten a posezení U Skřítka.

Za ŽP Kačka Hoštičková - žákyně 8.A a Laďka Kočvarová - učitelka