V. ročník Pštrosí olympiády

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Žákovský parlament, Vydáno dne: 01. 08. 2015

Poslední den před rozdáváním vysvědčení jsme na hřišti pozemního hokeje opět uspořádali sportovní dopoledne.

Starší děti jsou pořadateli, mají na starosti jednotlivá stanoviště, mladší soutěží. Tedy vlastně nesoutěží, jen s nadšením plní disciplíny- skáčou v pytli, přes švihadlo, kopou do pštrosího vejce, házejí jím, učí se jazykolamy, kreslí pštrosa, apod.

Dobrovolné příspěvky od dětí se předají občanskému sdružení ROSa, které pošle částku na podporu pštrosa v pražské ZOO. Moc děkujeme za příspěvky, vybráno bylo celkem 5300,- Kč.

Výborná nálada, pocit pospolitosti a spolupráce napříč ročníky-to je hlavní smysl „Pštrosí olympiády“.

Za organizátory, Laďka Kočvarová – učitelka