INFORMACE - ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018/2019

Autor: Lenka Musilová <lenka.musilova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní družina, Vydáno dne: 29. 08. 2018

INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) 2018/2019

Přihlášku děti obdrží od třídních učitelek v pondělí 3.9.2018. Tuto přihlášku je nutné odevzdat v úterý zpět třídní učitelce. To i v případě, že Vaše dítě nezačne navštěvovat ŠD hned 4.9.2018. Bez přihlášky dítě nelze přijmout do ŠD.

V průběhu září lze v přihlášce dělat změny (odchody ze ŠD, kroužky, osoby na vyzvedávání).