Slavnostní otevření stezky na Podhorkách

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 22. 05. 2019

V sobotu 11. 5. otevřely děti z naší základní školy novou naučnou stezku na Podhorkách.

Slavnostní přestřižení pásky proběhlo za účasti ředitelky školy paní Marcely Erbekové a druhého místostarosty Mnichovic pana Ondřeje Pátka.V tento slavnostní den byly pro návštěvníky na stanovištích stezky připraveny drobné aktivity, které si užily zejména děti.

Naučnou stezku vytvořili žáci přírodovědných talentových bloků v rámci projektu „Podhorky pro výuku“. Lokalita Podhorek nebyla vybrána náhodou. Spojnice mezi centrem Mnichovic a Šibeničním vrchem je na jedné straně lemována lesnatým porostem a na straně druhé soustavou rybníčků, které dohromady utvářejí vhodné podmínky pro život mnoha rostlinných a živočišných druhů.

V současnosti je zde krátký okruh s 8 zastaveními, na kterých se dozvíte, jaké živočichy můžete na Podhorkách potkat, s jakými problémy se tato lokalita potýká nebo si poměřit délku svého skoku třeba se zajícem. V nadcházejících letech bychom stezku rádi dále rozšiřovali a doplňovali o další stanoviště.

Věříme, že se stane místem zábavy, odpočinku a poučení nejen pro žáky naší školy, ale i pro širší veřejnost.

Kateřina Raisová