Výuka druhého cizího jazyka - oborové třídy

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Druhý cizí jazyk, Vydáno dne: 25. 08. 2019NĚMECKÝ JAZYK

Žáci na 2. stupni navštěvující oborové třídy se učí německý jazyk jako druhý cizí jazyk v 8. a 9. třídě. Používají učebnici a pracovní sešit Deutsch mit Max 1, 8. třída 0. – 4. lekce, 9. třída 5. – 8. lekce.

Žákům je poskytován doplňkový materiál jako např. pracovní listy, doplňování textu písně, krátké texty k procvičování čtení s porozuměním, vypracovávají projekty na různá témata. Průběžně se věnujeme všem jazykovým kompetencím: ústní projev, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a také písemnému projevu.

Klademe důraz na správnou výslovnost, procvičujeme konverzaci, která je zaměřena zejména na témata běžné každodenní komunikace, poté, co si žáci osvojí potřebnou slovní zásobu. Dále se zaměřujeme i na důkladné upevnění základních gramatických jevů, které procvičujeme pomocí dalších cvičení, her, karet apod.

Žáci mají možnost účastnit se dvakrát do roka jednodenního výjezdu do Rakouska nebo Německa.

Možnosti jak dostat němčinu do ucha najdete na níže uvedených stránkách.

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html?wt_sc=lautstark 

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html

 

RUSKÝ JAZYK

Žáci na 2. stupni navštěvující oborové třídy se učí ruský jazyk jako druhý cizí jazyk v 8. a 9. třídě. Používají učebnici, pracovní sešit a písanku Klasnye Druzja 1. díl 8. třída a učebnici a pracovní sešit Raduga po-novomu 2. díl 9. třída.

Žákům je poskytován doplňkový materiál jako např. pracovní listy, doplňování textu písně, krátké texty k procvičování čtení s porozuměním, vypracovávají projekty na různá témata. Průběžně se věnujeme všem jazykovým kompetencím: ústní projev, čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a také písemnému projevu.

Klademe důraz na správnou výslovnost, procvičujeme konverzaci, která je zaměřena zejména na témata běžné každodenní komunikace, poté, co si žáci osvojí potřebnou slovní zásobu. Dále se zaměřujeme i na důkladné upevnění základních gramatických jevů, které procvičujeme pomocí dalších cvičení, her, karet apod. K procvičování také využíváme online cvičení na stránkách

 

https://klett.cz/online_cviceni