Výuka druhého cizího jazyka - třídy s rozšířenou výukou jazyků

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Druhý cizí jazyk, Vydáno dne: 25. 08. 2019NĚMECKÝ JAZYK

Žáci navštěvující třídu s rozšířenou výukou jazyků se učí němčinu jako druhý cizí jazyk od 6. třídy.

V 6. a 7. třídě žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Beste Freunde 1,  1. – 5. lekce v 6. ročníku,  6. – 9. lekce v 7. ročníku.  V 8. třídě podle učebnice a pracovního sešitu Deutsch mit Max 2, v 9. třídě podle učebnice a pracovního sešitu Spass mit Max 1. Od školního roku 2020/2021 se bude 8. ročník učit podle učebnice a pracovního sešitu Beste Freunde 2. – 10. – 14. lekce, 9. ročník 15. – 18. lekce. Samozřejmostí je využívání různých doplňkových materiálů k procvičování gramatiky, psaní, čtení s porozuměním, poslechu.

Každý rok se žáci jazykové třídy a vybraní žáci z talentové třídy účastní školního kola v Německé olympiádě, neúspěšnější žáci poté reprezentují naši školu ve vyšších kolech této soutěže.

Žáci mají možnost účastnit se dvakrát do roka jednodenního výjezdu do Rakouska nebo Německa.

Žáci mají možnost využívat k procvičování stránky uvedené níže.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/menu.php

https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/menu.php

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html

https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html?wt_sc=lautstark

https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ/videos

   


FRANCOUZSKÝ JAZYK

 

Žáci navštěvující třídu s rozšířenou výukou jazyků se učí francouzštinu jako druhý cizí jazyk od 6. třídy.

 

V 6. a na začátku 7. třídy žáci pracují s učebnicí a pracovním sešitem Alex et Zoé, ( 1. – 12. lekce v 6. ročníku,  13. – 15. lekce v 7. ročníku). 

V 7. třídě a v prvním pololetí 8. třídy dále pak nově od letošního školního roku pokračujeme ve výuce podle učebnice a pracovního sešitu Décibel 1, na kterou pak navážeme učebnicí Décibel 2.

V 8. třídě a následně i v 9. třídě se žáci učí podle učebnice Amis et Compagnie 1.

 

Zároveň využíváme různé pracovní listy a doplňkové materiály k procvičování gramatiky, psaní, čtení s porozuměním, poslechu.