Naši prvňáčci

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Ze života školy, Vydáno dne: 14. 11. 2019

Zdá se to jako okamžik a první školní den se jak mávnutím kouzelného proutku změnil v téměř tři měsíce, po které už chodí naši prvňáčci do školy. Jejich cesta školní docházkou začala komplikovaněji, než jsme předpokládali, neboť budova školy na náměstí stále zůstává v rekonstrukci. Avšak díky obětavosti třeťáků, kteří nás pustili do své třídy, máme své útočiště a můžeme se postupně nořit do nově nabývaných dovedností a znalostí.

A co všechno děti už zvládly? Postupně se sžívají s novou organizací školního dne i školního prostředí, osvojují si potřebné školní dovednosti – třeba to, že jsou najednou odpovědní za svou práci, kterou se učí také ohodnotit, za své pomůcky – a díky pomoci rodičů je opravdu mají většinou v pořádku, učí se vzájemně spolupracovat a domlouvat v rámci pravidel slušného chování se spolužáky a také umět vyslovit a obhájit si vlastní názor.

Společně se seznamujeme s jednotlivými písmenky abecedy, učíme se je skládat do slov, číst a psát, rozvíjet a upevňovat prostorovou orientaci, pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, orientaci na řádku a sloupci, řešit slovní úlohy, zajímáme se o přírodu. Každý den si také najdeme čas na společnou písničku, básničku, cvičení nebo dramatizaci pohádky. K okamžikům těšení patří také společné cvičení gymnastiky v sále gymnastického oddílu v Mnichovické krčmě.

Velký dík si zaslouží rodiče za jejich nenahraditelnou pomoc, laskavou důslednost a vzájemnou spolupráci se školou, díky kterým dětem pomáhají zvládnout případné nástrahy počátků školní docházky.

Za všechny prvňáčky Milena Flajžíková