Informace k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků - školní rok 2020/2021

Autor: Dominika Švehlová <dominika.svehlova(at)zsmnichovice.cz>, Téma: Jazyková výuka, Vydáno dne: 26. 02. 2020

Výběrové řízení do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2020/2021 se bude konat nejdříve 14 dnů ode dne návratu do školy. Termín budeme samozřejmě korigovat s termínem přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia. Přihláška bude k dispozici na web stránkách školy v 1. týdnu po návratu do školy.

 

Zkouška se bude skládat z písemné části - Reading+Writing+Listening a z ústní části - Speaking
Přijímací test bude vycházet z cambridgeské zkoušky Movers - úroveň A1
 
Více informací k této zkoušce + zkušební testy najdete na web stránkách