Skončil jeden školní život

Autor: Milena Flajžíková <(at)>, Téma: Školní jídelna, Vydáno dne: 15. 04. 2021

Ne, nebojte, nejde o život lidský, ale JEN o budovu. Naše stará a nevyhovující jídelna ve škole Bezručova už jde definitivně k zemi. Povedlo se to, o co se již po dlouhá léta usilovalo: STAVBA NOVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZAČALA.

Když jsem v roce 2003 nastupovala do zdejší školy, mluvilo se o tom, že jídelna je malá a musí se kompletně opravit, nebo postavit nová. Projektanti postupně navrhovali výstavbu v místě zahrady za malou tělocvičnou, pak zase v místě dnešních nových šaten a asfaltového hřiště před školou. Trvalo skoro 20 let, než se podařilo na stavbu nové jídelny získat všechny nutné podklady a povolení. A hlavně i potřebné finance. Klobouk dolů. Je to opravdu velký úspěch!

Pár vzpomínkových údajů: v roce 2003 školní jídelna vařila obědy pro 260 dětí ze školy a 60 dětí z mateřské školy. V roce 2011 se podařilo rozšířit jídelnu o část MATES (Divíte se, co to znamená? To jen tehdejší dotace nebyla určena pro výstavbu jídelen, ale na multifunkční centra – takže vznikl projekt: Meet –– Activity – Talk – Eat – Study). Vařilo se již pro 600 strávníků. Od roku 2017 už dokonce pro 685 strávníků. A to stále v malé kuchyni (pracovat u nás mohly jen štíhlé paní kuchařky). Stravování dětí probíhalo formou FAST FOOD, tzn. vystát dlouhou frontu před jídelnou, 10 minut na jídlo a rychle pryč. Další už se tlačil na místo u stolu. Teď už je to jinak. Přijely bagry a byla zahájena 3. etapa dostavby školního areálu. V září 2022 už budeme v novém.

Těšíme se!

Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy