ŠKOLNÍ JÍDELNA V ROCE 2021/2022

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní jídelna, Vydáno dne: 26. 08. 2021

Z důvodu výstavby nové školní jídelny je zabezpečeno stravování dovozem obědů z vývařovny Arter Říčany. Výdej stravy probíhá na dvou místech.

Pro žáky z malé školy ve výdejně „Na schůdkách“ na Masarykově náměstí (jednotné menu, děti nepotřebují čip).

Pro žáky z velké školy Bezručova v náhradních prostorách v sále Mnichovické krčmy. Strávníci mají možnost výběru z nabídky 2 menu (objednávkový systém přes internet).

Každý strávník musí mít čip (150,- Kč) – k zakoupení v kanceláři školní jídelny v sále Mnichovické krčmy.

• IZO školní jídelna: 113 800 029

• IZO školní jídelna – výdejna: 181 109 034

Vedoucí školní jídelny: Helena Blažková Kontakt: +420 730 140 547, 323 640 331, jidelna@zsmnichovice.cz

Číslo bankovního účtu školní jídelny: 181 913 262/ 0300

Ceny stravného od 1. 9. 2021: Děti 7-10 let – 29,-Kč, Děti 11-14 let – 31,- Kč, Děti 15+ – 34,-Kč