Informace o placení stravného

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní jídelna, Vydáno dne: 27. 08. 2021

Stravné se platí zálohově, nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, aby byla platba zaúčtována do posledního dne na bankovní účet školní jídelny č. 181913262/0300 (výjimka splatnosti je povolena jen v měsíci září). Pokud neobdržíme Vaši platbu na daný měsíc včas, budeme muset Vaše dítě ze stravování dočasně odhlásit.

Způsoby platby stravného: trvalým příkazem (TP), nebo převodem na účet. Doporučujeme Vám platbu pomocí TP, budete platit pravidelně každý měsíc a předejdete tomu, že platbu nestačíte uhradit v daném termínu a Vaše dítě zůstane bez oběda.
U každé platby je nutné uvést správný variabilní symbol. Bez uvedení správného symbolu není možné platbu identifikovat.
Platba trvalým příkazem: Splatnost TP si zadejte k datu 15tého předcházejícího měsíce (tzn. na říjen - 15. září 2021 – tzn. poslední platba pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ke dni 15. května 2022 – stravné na červen), na částku ve výši 22 pracovních dní x cena oběda (podle věkové skupiny uvedené na přihlášce). Variabilní symbol je stále stejný po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. Vyúčtování přeplatku bude provedeno v červenci 2022. V případě dřívějšího ukončení provozu školní jídelny budou přeplatky vráceny následující měsíc. Přeplatek bude vrácen na Váš účet, jehož číslo jste uvedli na přihlášce. Přeplatky v příštím roce 2022, budeme vracet všem strávníkům.

V případě změny čísla Vašeho účtu, prosíme o včasnou informaci v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy). V případě onemocnění žáka může být první den vydán oběd do přinesených nádob (od 11:00 – 11:30 hod. a od 14:00 – 14:15 hod). Ostatní dny je nutné odhlásit. Odhlášky obědů budou přijímány do 7:00 hod. odhlašovaného dne. Odhlášky můžete provádět osobně v kanceláři ŠJ (sál Mnichovické krčmy), prostřednictvím SMS na tel. 730 140 547, dále také na e-mail : jidelna@zsmnichovice.cz a přes OS na internetu (www.zsmnichovice.cz), kde můžete sledovat současně i výši finančního kreditu.