Školní jídelna je v provozu od 2. září 2021

Autor: Marcela Erbeková <marcela.erbekova(AT)zsmnichovice.cz>, Téma: Školní jídelna, Vydáno dne: 27. 08. 2021

Všichni žáci, kteří jsou přihlášení ke stravování (tzn. nově přihlášení žáci i žáci, kteří se ke stravování přihlásili v minulých školních letech), MAJÍ AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENÉ OBĚDY OD ČTVRTKA 2. ZÁŘÍ.

V případě, že žák nepůjde na oběd, je nutné oběd odhlásit nejpozději do 7,00 hodin daného dne.

Třídy 2. B a 3. A přecházejí z malé školy na náměstí do velké školy Bezručova a budou se stravovat v sále Mnichovické krčmy - POTŘEBUJÍ ČIP.

V měsíci září se vydává jen menu č. 1 v obou výdejnách.