Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 238 nalezených)

* Školní kolo Dějepisné olympiády


V příštím týdnu se bude konat školní kolo Dějepisné olympiády vyhlašované tradičně společností NiDM. Letos se jedná již o 40. ročník! Prosím zájemce z řad 8. a 9. třídy, aby se přihlásili v kabinetě českého jazyka (P. Brůhová, L. Kočvarová). Tematické zaměření ročníku zní "Ve zdraví i v nemoci"(Od šamana po penicilin).

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 16. 11. 2010 | Tisk

* Závěrečné práce deváté třídy


I v letošním roce si naši deváťáci vybírají témata, konzultanty, sestavují harmonogramy…Je to tady opět! Závěrečné práce!

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 18. 10. 2010 | Tisk

* Večer v Týnci nad Sázavou


V sobotu 29. 5. 2010 byly děti, které v dubnu čistily řeku Sázavu, pozvány na slavnostní večer společnosti Posázaví ve Společenském centru v Týnci nad Sázavou.

Byl pro ně připraven pěkný pořad, zazpívala v něm Aneta Langerová, patronka akce Čistá řeka Sázava a skupina SPB.

Děti z Mnichovic se na jevišti sešly s dědkem Sázavou a pro ostatní připravily výstavku svých výrobků z plastových lahví.

                                                                                                 Lada Barešová

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Úspěšnost přijetí žáků na střední školy


      Končí školní rok 2009/2010 a zároveň naši Základní školu T.G. Masaryka Mnichovice opouští 49 absolventů devátého ročníku. Jak byli úspěšní v přijímacích řízeních na gymnázia, lycea, střední školy či odborná učiliště?

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Čtvrťáci v Open Gate


 Ve středu 9.6. 2010 navštívili žáci obou čtvrtých tříd Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích Gymnázium Open Gate v Babicích. Studenti gymnázia připravili pro kamarády z Mnichovic vědomostní soutěž v angličtině. Během dopoledne si děti v rámci návštěvy prohlédly celou školu, vyzkoušely jízdu na koníčcích a zasoutěžily v bazénu.

Doufáme, že navázaná spolupráce bude ku prospěchu oběma školám a bude pokračovat v elektronické podobě. Děti si tak v rámci výuky procvičí nejen angličtinu, ale i práci s počítačem.

                                                                           Lada Barešová, Lenka Zajíčková

Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Prevence sociálně-patologických jevů na ZŠ T. G. Masaryka


Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos na naší škole věnovali prevenci sociálně-patologických jevů. Jak už u nás bývá zvykem, i v tomto roce jsme spolupracovali s JUDr. Karlem Kašparem. Zavedli jsme však i dvě novinky. První z nich je nově navázaná spolupráce s benešovským K- centrem Magdaléna. Pracovnice K- centra se věnovala našim žákům 7. ročníku po dobu dvou 3 hodinových bloků. Otevřeně s dětmi komunikovala na předem zvolená témata. Další novinkou byla beseda s panem Baštou z Domu světla. Tématem besedy bylo HIV, AIDS a byla určena pro žáky 9. ročníků. Žáci se důkladně seznámili s riziky nezodpovědného sexuálního života. Vzhledem k tomu, že v současné době není prevenci HIV věnováno příliš mnoho pozornosti, domníváme se, že by bylo vhodné začlenit tyto besedy i do následujících let.

Jak spolupráce s K-centrem tak i beseda pana Bašty měla u žáků pozitivní ohlas. Budeme se snažit přinášet našim žákům takto efektivní prevenci i v následujících školních letech.

                                                                                               Mgr. Lucie Zilcherová


Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Pohár mladých atletů v Senohrabech


V pondělí 31.5. 2010 se na fotbalovém hřišti v Senohrabech setkali žáci tří škol ve věku šest až dvanáct let, aby si zazávodili v atletických disciplínách.

Žáci naší školy si vedli znamenitě a putovní pohár přivezli do Mnichovic. Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila a na hřišti vládla přátelská atmosféra.

Lenka Zajíčková a Lada Barešová
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Deváťáci obhajují své práce


Závěrečné práce 9. ročníků probíhají na naší škole již pátým rokem. I když se tento úkol jeví jako náročný, přináší deváťákům mnoho pozitiv, jež využijí nejen v dalším studiu, ale i v pracovním životě.

 

Číst celé... | Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 11. 06. 2010 | Tisk

* Mnichovické kramaření


10. ročník Mnichovického kramaření proběhne v sobotu 22. května 2010.

http://www.ricansko.info/clanky/mnichovice-se-chystaji-kramarit-jiz-po-desate

Výtěžek z letošníku ročníku mnichovického kramaření využijeme na nákup interaktivních tabulí.

Od nového školního roku budou všechny třídy 1. stupně vybaveny interaktivní tabulí s připojením k internetu.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 21. 05. 2010 | Tisk

* Čistý Ladův kraj 2010


     Sobotního rána 17. dubna 2010 se sešli žáci Základní školy T.G. Masaryka Mnichovice v rámci akce „Čistý Ladův kraj“ již tradičně na úklidovou brigádu města, ve kterém sice někteří přímo nebydlí, ale školu zde navštěvují.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Čistá řeka Sázava


Ve dnech 15. - 18.dubna se děti ze Základní školy T.G.M v Mnichovicích pod vedením učitelek Lady Barešové a Lenky Zajíčkové zúčastnily ekologicky zaměřené akce Sdružení Posázaví „Čistá řeka Sázava“.

Za tři dny se na našem úseku ze Sázavy do Zlenic uklidilo na 18 km břehů řeky. Děti s ostatními dobrovolníky zažili tábornickou pohodu, radost z dobře odvedené práce i spoustu legrace.

Těšíme se na další podobné, pro přírodu prospěšné akce.

Lada Barešová, Lenka Zajíčková
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Jaro se probouzí, květy rozkvétají a včelky pilně opylují….


      Díky aktivitě občanského sdružení ROSa přišel na besedu s mnichovickými třeťáky zkušený včelař pan Karel Andrle. Děti shlédly film o včeličkách a dozvěděly se velmi hezkou a poutavou formou spoustu zajímavostí o životě včeliček, mohly si vyzkoušet pravý včelařský oblek a ochutnat výborný med. A co si z besedy zapamatovaly? Přečtěte si v přípěvcích od dětí samotných.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Ještě jedna radostná zprávička ze 2. A


Rádi bychom se rozdělili o radost z úspěchu našich spolužaček, které obdržely knižní výhru v hlasovací akci NÁRODNÍ PEDAGOGICKÉ KNIHOVNY KOMENSKÉHO „SUK“ – týkala se nejlepší dětské knihy za rok 2009.

Věříme, že se budete radovat s námi, protože stejně jako my víte, že závist je sice nesmrtelná (známe z pohádky „Nesmrtelná teta“), ale pustit jí mezi sebe nemusíme! „SUKA“ jsme se účastnili z naší třídy téměř všichni a z toho plyne další skvělá zpráva, že náš zájem o četbu zatím neklesá! Všechny naše úspěchy by ovšem byly nemyslitelné bez spolupráce s rodiči. Za mnichovické děti ze 2.A  posílám tedy všem našim rodičům za jejich pochopení, ochotu, trpělivost….velký dík!!

 

         Hana Jelínková
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Co se děje u našich druháků?


       Díky ochotě jedné z našich maminek, která je zdravotní sestrou, jsme si mohli udělat „Den plný dobrých skutků“ a vzdělávání se v oblasti první pomoci, abychom třeba právě tím naším dobrým skutkem a pohotovým jednáním možná i zachránili někomu život! Paní Martinů nám trpělivě vše vysvětlovala, ukázala názorně na medvědovi, odpovídala do roztrhání těla na všechny naše zvídavé dotazy… Uvědomili jsme si náročnost zdravotnické práce, ale při závěrečné reflexi i důležitost všech ostatních povolání. Vždyť každý je někdy pro někoho potřebný, důležitý a má na světě své místo. Došli jsme k závěru, že se budeme snažit, kromě těch velkých „prvních pomocí“, pomáhat a dělat malé radůstky dobrým a povzbuzujícím slovem, vždyť i tak se někdy dá vrátit chuť do života a zachránit jej. S nabídkou k seznámení se s dalšími profesemi přišli i další rodiče. Těšíme se na návštěvu mnichovického „Varesu“ a možná stihneme i návštěvy další.

                                                        Za nová pozvání i návštěvy již proběhlé děkují děti ze 2.A.
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2010 | Tisk

* Ukázka z práce našich žáků - Žižkův dub


Žáci z 8. třídy ve spolupráci s britskou jazykovou asistentkou Shantelle natočili video o mnichovické památce - Žižkův strom na Myšlíně. Podívejte se!

http://www.youtube.com/watch?v=HMfo2cnY3-Y

 


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 04. 05. 2010 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server