Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 238 nalezených)

* Možná přijde i Mikuláš


plakát

Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 24. 11. 2009 | Tisk

* 2. SETKÁNÍ (nejen) UČITELŮ ANGLIČTINY


Na základě našeho jarního setkání v Základní škole ve Velkých Popovicích si Vás dovolujeme pozvat na

2. SETKÁNÍ (nejen) UČITELŮ ANGLIČTINY z našeho regionu

ve středu 11. listopadu 2009 od 14.00 v Základní škole T. G. Masaryka Mnichovice
Multimediální učebna IKT centra

Program:
- Zkušenosti se zapojením do mezinárodních aktivit - Marcela Erbeková
- Ukázky z projektů eTwinning – Ivana Drbohlavová
- Vzájemné sdílení našich dobrých (i špatných) zkušeností s výukou cizích jazyků

Kontakt: Marcela Erbeková, marcela.erbekova@zsmnichovice.cz, 606 189 863


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 08. 11. 2009 | Tisk

* Záložka do knihy spojuje školy a druháky 2 aneb jak to dopadlo?


Slíbili jsme, že dáme vědět, jak dopadla naše účast v projektu " ZÁLOŽKA SPOJUJE ŠKOLY"

zalozka_2Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 05. 11. 2009 | Tisk

* Psalo se o nás...Vydal(a): Pavla Brůhová, dne 05. 11. 2009 | Tisk

* Podzimní klání v přetahování


Škola T.G.Masaryka v Mnichovicích uspořádala ve dnech 15. a 16.10. pro své žáky soutěž v přetahování lanem. Klání se uskutečnilo díky nepřízni počasí ve školní tělocvičně.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 24. 10. 2009 | Tisk

* Návštěva v ZŠ Libice nad Cidlinou a Horní Počernice


V září jsme navštívili dvě základní školy, abychom načerpali nové zkušenosti s využíváním interaktivních tabulí ve výuce.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 10. 2009 | Tisk

* Beseda s paní Zenklovou


Děti školou povinné mají rády, když dospělí vzpomínají, jaké to bylo, když byli malí. Současná doba bohužel příliš takovým zastavením nepřeje, a proto máme vždy radost, když i do školy přijde někdo, kdo se s dětmi podělí o své zážitky a zkušenosti. 

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 10. 2009 | Tisk

* Škola pro 21. století – akční plán na podporu moderních technologií ve školství


Chceme mnichovickou školu takovou, jakou si ji pomatujeme z dob našich studií nebo naše děti budou chodit do moderní školy 21. století (a přesto to bude pořád v Mnichovicích)?

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 13. 10. 2009 | Tisk

* Návštěva mnichovické knihovny


Masožravá kytka, třeťáci, družstva, knížky, hra?  Že neuhádnete, co mají společného?

23. září se děti ze 3.A  vypravily do místní knihovny , aby se seznámily s paní knihovnicí, knížkami  i knihovnou. Dozvěděly se něco o historii knížek i knihovny, poslechly si pohádku o masožravé kytce, kterou pak ve družstvech „hledaly“ v jednotlivých oddělení  knihovny .  Nakonec  si prohlédly knížky, které je zaujaly. O 14 dní později si podobný zážitek nenechaly ujít i děti ze  3.B.

Ještě jednou velké díky patří paní knihovnici za pěkně strávené dopoledne.

                                                                               Za třeťáky Lenka Babišová

 
Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 10. 2009 | Tisk

* Záložka do knihy spojuje školy a druháky


Letos jsme již mnichovičtí druháci a musíme si tedy klást náročnější úkoly. Budeme se opět účastnit dalšího čtenářského projektu, ale tentokrát na mezinárodní úrovni. Určitě se postupně vyrovnáme i našim starším spolužákům z druhého stupně, kteří mají za sebou spolupráci se školami v Dánsku, Itálii, Francii, Polsku, Řecku, Španělsku a Turecku. My si zatím mezinárodní spolupráci začínáme „oťukávat“ s nejbližšími sousedy, takže nám držte palce!


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 12. 10. 2009 | Tisk

* ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ


Obhajoby 2009

Je již na naší škole tradicí, že konec června je zasvěcen deváťákům a obhajobám jejich závěrečných prací, na nichž pracovali celý školní rok. Co jsou to závěrečné práce a proč je naši deváťáci „musí“ psát?

Tyto práce by měly být vyvrcholením základního vzdělávání. Žáci mají příležitost ukázat, co se za devět let povinné školní docházky naučili. Ve své závěrečné práci prokazují nejen úroveň a hloubku myšlení (kompetence občanská), ale také schopnost třídit a zpracovávat informace (kompetence k učení), vyspělost jazykového vyjadřování v písemné i ústní podobě (kompetence komunikativní) a dovednosti, s jakými zvládají informační technologie (kompetence pracovní). Téma závěrečné práce si žáci volí s přihlédnutím ke svým zájmům, zálibám či k budoucí profesní orientaci. Vypracování ZP bylo pro všechny žáky povinné, stejně jako prezentace práce před komisí a veřejností.

Vzhledem k tomu, že všechny práce a jejich prezentace měly velmi slušnou úroveň, která odpovídá požadavkům kladeným na žáky základní školy (a u některých prací dokonce i požadavkům kladeným na žáky středních škol), jsme se ujistili, že myšlenka závěrečných prací je smysluplná a že není důvod v této tradici v příštích letech nepokračovat.

Jana Velebová


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 13. 09. 2009 | Tisk

* Naše město Mnichovice a okolí – místo, kde žijeme


Čistý Ladův kraj

Nadpis článku není pouhým titulkem, ale je to výňatek ze Školního vzdělávacího programu Základní školy T. G. Masaryka Mnichovice.

Abychom byli úplně přesní: pod školní prioritou Naše město Mnichovice a okolí – místo, kde žijeme má naše škola vytyčeny tyto cíle:

- vychováváme žáky jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí

- vedeme je k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu a kulturnímu dědictví

- umožňujeme pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztahu k přírodě

- napomáháme v rozvíjení spolupráce na místní, regionální, evropské a mezinárodní úrovni

- podněcujeme aktivní zapojení žáků i učitelů do řešení problémů kolem nás

- přispíváme k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.

Mezi aktivity, kterými přispíváme k naplnění těchto cílů školy, patřila i účast učitelů, žáků a jejich rodičů na dubnových akcích: Čistý Ladův Kraj a Den Země – den úklidu našeho města.


Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 13. 09. 2009 | Tisk

* SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V KUNICÍCH


Ve čtvrtek 28. 5. 2009 se naši žáci zúčastnili sportovní olympiády v Kunicích. Soutěžili v minikopané vybíjené, přehazované a mnoha atletických disciplínách s žáky z Velkých Popovic, Mirošovic a Strančic.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 06. 2009 | Tisk

* SOUTĚŽ V ANGLIČTINĚ – Velké Popovice, 27. 5. 2009


6.,7. TŘ
1. VELKÉ POPOVICE
2. STRANČICE
3. STRANČICE
4. MNICHOVICE (Tereza Hoštičková)
5. MNICHOVICE (Kateřina Vodenková)
6. VELKÉ POPOVICE
7. VELKÉ POPOVICE
8. STRANČICE
9. MNICHOVICE (David Riedl)

8.,9. TŘ
1. KAMENICE
2. MNICHOVICE (Tereza Klímová), VELKÉ POPOVICE, KAMENICE
3. MNICHOVICE (Martin Knotek)
4. KAMENICE
5. MNICHOVICE (Natálie Lemosová), VELKÉ POPOVICE

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 06. 2009 | Tisk

* PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ „NATURA“ – Velké Popovice, 20. 5. 2009


6.TŘ
KAMENICE
VELKÉ POPOVICE
MNICHOVICE (Barbora Miklánková)
7.TŘ
VELKÉ POPOVICE
KAMENICE
8.TŘ
KAMENICE
VELKÉ POPOVICE
9.TŘ
KAMENICE
VELKÉ POPOVICE

Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 22. 06. 2009 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server