Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 238 nalezených)

* Dvě letošní velké události ve 2. AČíst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2013 | Tisk

* Minimální preventivní program na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Každoročně jsou ve škole žáci všech ročníků zapojeni do určitých forem preventivního programu, který je nastaven tak, aby podporoval zdravé formování osobnosti dětí, zaměřoval se na to, jak předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže užívání návykových látek, šikaně, kyberšikaně, záškoláctví, násilí, jinému závislostnímu chování – kouření, alkohol, drogy apod., gamblingu, politickému a náboženskému extremismu, netolismu- závislosti na virtuálních drogách (PC, televize, video), rasismu, xenofobii, rizikovému sexuálnímu chování, případně minimalizovat jeho dopad a zamezit jeho rozšíření.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 09. 05. 2013 | Tisk

* Projektový den Bruncvík - 5. třídy


V pátek 19.4. žáci pátých tříd navázali na Noc s Anderesenem a knihu Tři zlaté klíče od staré Prahy a prožili první dobrodružství, a to s Bruncvíkem. Jejich úkolem bylo vyřešit několik úkolů,  nastudovat pověst o Bruncvíkovi a nakonec prezentovat vybranou část (částečně i v angličtině). Všem se prezentace moc povedla a už se těšíme na další pátek - tentokrát 24.5. kdy nás čeká pověst o Golemovi.

Číst celé... | Vydal(a): Dominika Švehlová, dne 05. 05. 2013 | Tisk

* Čistý Ladův kraj - 13. 4. 2013Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 28. 04. 2013 | Tisk

* Přemyslovci ve 4. A


Rozdělili jsme se na skupinky a děti měly týden na to, aby se domluvily na průběhu scénky, kterou budou představovat.

Konečně přišel očekávaný den D.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 04. 2013 | Tisk

* Měření a vážení ve 4. A


V únoru jsme se v naší třídě věnovali měření a vážení - a měřili jsme a vážili vše, co šlo - délku, hmotnost, objem i teplotu.

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 26. 04. 2013 | Tisk

* Společná velikonoční dílna v 1.A a 1.B


Před Velikonocemi jsme si vytvořili malou "Velikonoční dílnu", abychom se naladili na nadcházející svátky. Četli jsme, povídali, poslouchali, tvořili.

Podařilo se nám vykouzlit krásné mramorované kraslice a další dekorace.

Zajímavé je také vidět, jak se Velikonoce slaví v jiných končinách, což nám umožní společný eTwinningový projekt o tradicích probíhající s partnerskými školami v zahraničí.

 

V. Brožková, P. Najmanová, K. Kafka 


Číst celé... | Vydal(a): Karel Kafka, dne 12. 04. 2013 | Tisk

* Noc s Andersenem - 5. třídy - 5.4.2013


V naší škole se letošní noci s Andersenem účastnily 5. třídy - celkově 37 žáků + 3 paní učitelky.


Na začátek nás přišla navštívit paní knihovnice z místní knihovny, aby žákům připomněla, že knihovna v Mnichovicích je jednou z nejstarších v okolí a stále má dveře otevřené pro všechny nadšené čtenáře.


Členky místního klubu důchodců pí. Magdalena Třebická, Slávka Zenklová a Hana Brostrom přišly dětem povědět pár slov o jejich dětství a čtení pohádek a připravily si pro ně malý kvíz právě z Andersenových pohádek. Paní Hana Bostrom pobývala a i učila několik let ve Švédsku, tak dětem řekla pár slov ve švédštině. Včetně toho, jak vypadá vyučování ve Švédsku. Na oplátku si děti pro ně připravily prezentace na téma Hans Christian Andersen,

Naše noc pokračovala v duchu knížky Tři zlaté klíče od Petra Síse, kterou jsme odstartovali projekt "Tři klíče od staré Prahy". Děti se rozdělily do skupin, společně si zahrály několik zahřívacích her, při svíčkách ve škole vyluštily tajnou zprávu, naučily se morseovku, vytvořily myšlenkové mapy na téma spolupráce a ještě zbylo pár minut na přehazovanou v tělocvičně. A když už byl čas jít spát, děti dostaly pohledy z motivem Noci s Andersenem a poslaly pozdrav domů. (Pohledy jsme opravdu poslali poštou - rodiče určitě budou velmi překvapeni, kdo jim píše)

Všichni jsme si tuto společnou noc moc užili:-)


Číst celé... | Vydal(a): Dominika Švehlová, dne 10. 04. 2013 | Tisk

* Svět přichází k nám


V naší třídě 2. C se dějí zajímavé věci. Učíme se číst, počítat, psát, malovat,

pracovat společně i samostatně a také se dozvídáme o světě současném i minulém.

            Svět kolem nás je plný zázraků, které chceme poznat. Prvním zázrakem jsou sopky- sopečná činnost, minulost sopečných výbuchů a tragédií s nimi spojenými. Proto jsme se s nadšením pustili do zkoumání sopek. Prozkoumali jsme knížky věnované sopkám, vzpomněli si na sopečnou činnost v historii -Vesuv a Pompeje, viděli záznamy sopečných erupcí, které jsme použili při naší práci. Ze slaného těsta jsme si vyrobili několik vlastních sopek, které jsme později vyzdobili barvami; na papír jsme se pokusili zachytit erupce sopek; a nakonec i vyzkoušeli vlastní sopečnou erupci.

             Toto byl teprve první z mnoho zázraků, které nás obklopují a čekají na své objevení. Držte nám proto palce, aby i další zázraky neunikly naší pozornosti.

               Mgr. Jana Provazníková


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 01. 2013 | Tisk

* Den otevřených dveří - 13. a 14. ledna 2013


Nedělní odpoledne 13. ledna 2013 by se v Mnichovicích sotva našlo jiné místo, kde se sešlo tolik lidí jako ve škole. Základní škola je zkrátka opravdovým komunitním centrem Mnichovic.

Kromě celých rodin s předškoláky a žáků, učitelů a zaměstnanců současných i bývalých, dorazili i představitelé obcí našeho školského obvodu: za Mnichovice – p. místostarostka Petra Pecková, zastupitelé p. Springerová a p. Mareš. Za obec Hrusice p. starosta Tesařík a p. Vávra, za Všestary p. Jech a za obec Struhařov p. Šourková.

Diskutovat o tom, kde se budou naše děti vzdělávat, přišli i členové Školské rady (p. Carda, p. Bláha) a komise školství    (p. Knetl). O problematice nedostatečné kapacity základní školy se mluví v Mnichovicích již dlouho. Nyní však už jenom diskuse a plány nestačí. Musíme konat! Kdo a jak? Ministerstva, vláda, krajské orgány od této problematiky dávají ruce pryč a shodně říkají: „Je to problém obcí. Obec má ze zákona povinnost zajistit pro své občany základní vzdělávání.“ 

Právě probíhají zápisy dětí do 1. tříd. To, jestli rodiče obdrží kladné rozhodnutí o přijetí jejich dítěte do školy, záleží na tom, zda bude vyřešeno, kde se budou děti vzdělávat. V současné budově mnichovické základní školy už další místa nejsou.

                                                                       Mgr. Marcela Erbeková, ředitelka školy


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 01. 2013 | Tisk

* Šplhoun roku 2012


Ve středu 19. prosince 2012 odpoledne si děti trochu "odpočinuly" od vánočních příprav, koled a cukroví.

V tělocvičně se konala tradiční soutěž o Šplhouna roku.

Z prvňáčků byl ve šplhu na tyči nejúspěšnější Matěj Palata, který jako jediný z nich vyšplhal až ke stropu.

Čest druhostupňových zachraňovala jako jedniná soutěžící Kristýna Komárková a stala se absolutně nejrychlejším závodníkem.

Mezi děvčaty a kluky ze 2., 3., 4. a 5. tříd se svedl nelítostný boj. Všichni ale jako jeden muž hlasitě povzbuzovali svoje kamarády a soupeře a burcovali je k těm nejlepším výkonům. Tleskali i těm, kteří vyšplhat ještě nedokázali, aby je povzbudili ve snaze se do příští ročníku zlepšit.

Budeme se všichni těšit.

Sportu zdar a šplhu zvlášť.

 

Realizační tým: Lenka Babišová, Lada Barešová a Aneta Vránová


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 27. 12. 2012 | Tisk

* Žáci naší školy při slavnostním otevření zrekonstruovaného mnichovického náměstí


V úterý 4. prosince 2012 bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované mnichovické náměstí.

Na této slavnostní akci se také podíleli naši žáci - Katka Hoštičková, Kristýna Vojířová a Adélka Jelínková - holky recitovaly báseň pana Marečka, napsanou speciálně pro tuto příležitost. 

Úplně sama před celým náměstím krásně zazpívala Nelinka Jelínková a pak se přidali žáci obou třetích tříd a ti zahráli na flétny a sborem zazpívali pěknou písničku Petra Skoumala o tom, že všeho je na světě moc, jen to životadárné slunce je jedno - stejně jako v Mnichovicích je jedno nově zkrásnělé náměstí.

 

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 16. 12. 2012 | Tisk

* Mikulášové, andělé a čerti v naší škole


Pátého prosince se i v naší škole slavil svátek svatého Mikuláše, a proto si tyto nebeské posly a jejich pomocníky vyrobili žáci druhého stupně s paní učitelkou Stárkovou.

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 08. 12. 2012 | Tisk

* Podzimní den


Podobně  jako  jsme v loňském školním roce přivítali jaro v barvách žluté a zelené,
na  čtvrtek 22. listopadu  školní žákovský parlament naplánoval  PODZIMNÍ DEN, a proto jsme přišli
do školy oblečeni v odstínech  podzimu. Hnědá, oranžová, žlutá a červená vnesla do budovy školy klidnou  atmosféru a shromážděni v učebně výtvarné výchovy jsme si společně zazpívali, děti zahrály na flétny a podle slov jednoho ze žáků sedmé třídy, jsme  se zkrátka zase všichni na chvíli sešli. 

Pocit sounáležitosti je nutnou součástí našeho pobývání  ve škole a myslím, že všichni, kteří si ve čtvrtek ráno vzpomněli a oblékli se do „smluvených“  barev, ho měli možnost zažít. A to je dobře…
Další „BAREVNÝ DEN“  bude ve znamení zimy… jaké barvy se nabízí, co myslíte???


Za žákovský parlament, Laďka Kočvarová

Číst celé... | Vydal(a): Karel Kafka, dne 26. 11. 2012 | Tisk

* Noc ve 3. B


V naprosté většině dní během školního roku celá škola v podvečer ztichne. Avšak v pátek 9. listopadu to bylo trochu jinak. V půl šesté ji znovu rozezněly dětské hlásky třeťáků, kteří si přišli vyzkoušet spaní ve škole.

Přinesli jsme si s sebou spacáky, karimatky, maminky napekly spoustu dobrot na sobotní snídani a všichni jsme byli zvědaví, jaká asi bude škola během noci.

Zašli jsme do pizzerie na večeři, podívali se na večerní mnichovické náměstí a hřiště na Podhorkách.

Abychom školu důkladně prozkoumali, prošli jsme za svitu rozsvícených svíček celou dlouhou chodbu - na konci se všichni statečně podepsali. Ve třídě jsme si zatančili a potom se uložili do spacáků ke spaní.

Školní strašidlo se neobjevilo a všem se noc ve škole moc líbila.

 

Za třeťáky Milena Flajžíková

 


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 13. 11. 2012 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server