Počet zobrazených článků: 13 (z celkem 13 nalezených)

* ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ - TÝM ODBORNÍKŮ


ZÁSTUPCE PRO INKLUZI: Mgr. Petra Kaprálková 
Kontakt: petra.kapralkova@zsmnichovice.cz Tel.: 733 586 599 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ, ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ladislava Kočvarová 
Kontakt: ladislava.kocvarova@zsmnichovice.cz Tel.: 777 625 232 

SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKA: PaeDr. Renata Zemánková 
Kontakt: renata.zemankova@zsmnichovice.cz Tel.: 724 860 416 

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ: Mgr. Jana Březinová 
kontakt zajišťuje Mgr. Petra Kaprálková

KOORDINÁTOR INKLUZE: Ing. Mgr. Milena Flajžíková 
Kontakt: milena.flajzikova@zsmnichovice.cz

Soubor ke stažení (656 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 20. 09. 2018

* Školní poradenské pracoviště mnichovické školy pracuje online


Celý tým ŠPP se ihned od počátku situace, ve které jsme se všichni na počátku března ocitli, zapojil do řešení a nabídl podporu všem rodičům, žákům a kolegům.

Tímto bychom chtěly poděkovat vám všem – rodičům, dětem a učitelům za důvěru, se kterou jste se na nás obraceli. Velmi si vážíme toho, jak situaci zvládáte a nebojíte se požádat třeba o radu.


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 22. 06. 2020 | Tisk

* Programy prevence na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Na co má žáky současná škola vlastně připravovat? Proměnlivost společnosti i trhu práce tuto otázku velmi relativizuje. Co je ale zřejmé stále více, že škola je socializační jednotkou naprosto nepostradatelnou ve vývoji dítěte.

Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 11. 2019 | Tisk

* Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019


Soubor ke stažení (968 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 29. 10. 2018

* Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018


Soubor ke stažení (1416 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 29. 10. 2017

* Minimální preventivní program pro školní rok 2016/17


Soubor ke stažení (184 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 03. 10. 2016

* Desatero bezpečného internetu pro rodiče


1. Poznávejte internet spolu s dětmi 

2. Dohodněte si doma pravidla používání internetu

3. Upozorněte dítě, aby bylo opatrné při sdělování osobních údajů

4. Mluvte o možném riziku osobní schůzky s internetovým „kamarádem“ 

5. Naučte své dítě být zdravě kritickým k internetu

6. Nebuďte příliš kritičtí k internetovým bádáním svého dítěte

7. Informujte odpovědné orgány o obsahu na internetu, který považujete za nezákonný

8. Posilujte dodržování „netikety“

9. Poznávejte, jak dítě používá internet

10. Pamatujte – kladné stránky internetu převažují nad těmi zápornými

Internet je vynikající nástroj pro vzdělání i oddech dětí. Pobízejte je, aby byly zvídavé a odhalovaly všechny pozitivní možnosti, které internet poskytuje.

Soubor ke stažení (300 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 02. 01. 2012

* V Mnichovicích mluví žáci lépe


Dětí s vadami řeči přibylo za poslední desetiletí skoro o 50 %. Shodují se na tom učitelé mateřských a základních škol s logopedy. Potvrzuje to i statistika. Na většině škol v celé republice zaznamenávají už pár let při každém zápisu přírůstek vad řeči. Viníci? Zrychlené životní tempo, počítačové hry, televize, špatní moderátoři v rozhlase či neutichající ruch a hluk v ulicích a obchodech. Také mnozí rodiče si s potomky málo povídají, ani si s nimi nečtou.

A jaký je trend v Mnichovicích?


Číst celé... | Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 20. 07. 2010 | Tisk

* Povinnosti a sebevědomí


Je potřeba, aby naše děti měly zkušenost s tím, že něco zvládly, aby se naučily vnímat svoji cenu. Dáváme jim k tomu dostatek vhodných příležitostí?
Nad podobnými otázkami se zamýšlí ve své knize - Děti jsou hosté, kteří hledají cestu - známá psycholožka Jiřina Prekopová. Stojí za povšimnutí.

Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 08. 12. 2009 | Tisk

* Trocha čtení k zamyšlení aneb všechno se musíme učit - i vychovávat


Samozřejmě o nesamozřejmém hlazení

Zvláštní: když Liduška zlobí, hned je o ni velký zájem. Rodiče si o ní povídají, okřikují ji, případně se snaží ji uchlácholit (třeba pochoutkami). Dokonce ji někdy nutí kleknout a kontrolují ji.
Věnují jí čas, jindy určený jen sobě nebo cizím lidem. Pro Lidku je dobré zlobit. Když je hodná, mají to rodiče za samozřejmost. Nikdo si jí ani nevšimne. Nic si o ní neříkají, nic jí nedávají ani neberou.
Čas, který by s nimi ráda užila, nemají. Není ani důvod, když Lidka „funguje“ tak, jak si přejí a jak je to správně. Nakonec i automatické pračky si všímáme, jen když zlobí. Fuj, to je ale ošklivé přirovnání. Zdá se však, že trefné.
Jak se vymanit z takové podivné situace? Všimnout si i onoho zdánlivě zcela samozřejmého chování. Pohladit. Vzít Lidku na klín a být s ní, i když je hodná. A nejenom proto, že je hodná. Prostě proto, že je.


Číst celé... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009 | Tisk

* Poradenská centra pro výchovu, osobní krize….


Soubor ke stažení (44 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 23. 10. 2009

* Seznam literatury a pomůcek v kabinetě speciálního pedagoga


Soubor ke stažení (36 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 11. 01. 2009

* Školní zralost


Před nástupem do 1. třídy hovoříme o tzv. školní zralosti dítěte.

Číst celé... | Vydal(a): webmaster, dne 11. 04. 2006 | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server