Počet zobrazených článků: 4 (z celkem 4 nalezených)

* NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021


Soubor ke stažení (236 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 15. 12. 2020

* STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ORGANIZACE - 2020 - 2022


Soubor ke stažení (234 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 15. 12. 2020

* Projekt: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!


Škola je REALIZÁTOREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, který je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL.

Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace: od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Soubor ke stažení (243 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 05. 11. 2019

* IROP - Vybudování odborných učeben


Bližší informace o tomto programu naleznete na webu http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana

Město Mnichovice je realizátorem jednoetapového projektu s názvem:
„Vybudování odborných učeben v ZŠ T. G. Masaryka a zajištění bezbariérového přístupu, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003840“ v rámci 46. Výzvy Integrovaného operačního programu IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Doba realizace: 05/2018- 03/2020 Předpokládaná finanční výše rozpočtu projektu/podpory: 7,5 mil. Kč.

Soubor ke stažení (310 kB).

Stáhnout soubor... | Vydal(a): Marcela Erbeková, dne 01. 03. 2019

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server