* Programy prevence na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice


Na co má žáky současná škola vlastně připravovat? Proměnlivost společnosti i trhu práce tuto otázku velmi relativizuje. Co je ale zřejmé stále více, že škola je socializační jednotkou naprosto nepostradatelnou ve vývoji dítěte.

V prostředí školy se dítě učí naslouchat druhým, zdravě se prosadit, spolupracovat, upevňovat žádoucí hodnoty, najít a udržet si kamarády, učit se vymezit, orientovat se v právním povědomí, nahlédnout rizika užívání návykových látek, adrenalinových sportů, virtuálního světa a mnohé další.

K tomu, abychom děti těmito oblastmi provedli, nám slouží programy primární prevence, které dlouhodobě zajišťujeme ve spolupráci s říčanskou Cestou integrace, pro menší žáky již poněkolikáté volíme program Etické dílny.

Přijali jsme také jako v minulých letech nabídku dopravní výchovy od Cesty integrace a Besipu, dále u nás paní Martinů z Pneumologické kliniky realizuje program Šetři své plíce, zaměřený na prevenci kouření.

Ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, týmem pro inkluzi, zajišťujeme pro děti psychologickou podporu a konzultace.

Co bylo dříve běžné, že si děti dokázaly mezi sebou vykomunikovat tváří v tvář, jako by se vytrácelo. Nevím, jestli je to tím, že tráví velmi mnoho času přilepeni na obrazovce mobilu nebo počítače, ale vím jistě, že sociální a emocionální inteligenci se musí učit a trénovat tak jako dovednost čtení a psaní. Možná i více.

Díky Grantu Středočeského kraje, škole, zřizovateli a sdružení rodičů Rosa, můžeme tyto programy realizovat a podporovat tak naše děti v jejich zdravém psychosociálním vývoji.

Každý třídní kolektiv naší školy prochází dlouhodobými programy všeobecné primární prevence. Letos jsme pro děti připravili tento plán: 1., 2. a 3. třída – Etické dílny, 4. třída – dopravní výchova – BESIP, kyberšikana, Šetři své plíce, 5. ročník - Vztahy ve třídě – komunikace, spolupráce, respekt, Bezpečně po virtuálním světě, Prevence netolismu, 6. třída - Vztahy ve třídě – nastavení pravidel spolupráce, komunikace – já a moje třída – zdravé vztahy ve třídě a prevence šikany. Adrenalin a rizikové sporty, 7. třída - Bezpečný internet, kyberšikana, komunikace. Nelegální návykové látky, nelátkové závislosti, 8. třída Zdravé životní hodnoty – hranice, manipulace, odmítnutí. Dětství a dospívání – kluci a holky, dva jiné světy. Sexualita, partnerství - pohlavně přenosné choroby, HIV/AIDS, antikoncepce, 9. třída - Multikulturní výchova – předsudky a stereotypy. Právní povědomí – hranice zákona.

Kompetence občanské, sociální, komunikační, kompetence ke spolupráci, k učení … ty se právě i díky takovým programům děti učí a věříme, že právě toto v životě opravdu využijí. Mgr. Ladislava Kočvarová – metodik prevence


Vydal(a): Milena Flajžíková, dne 14. 11. 2019 | 483 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server