* Školní zralost


Před nástupem do 1. třídy hovoříme o tzv. školní zralosti dítěte.
      Již po několik století se v různých zemích světa na základě praktických zkušeností ustálil zvyk, že do 1. třídy  přicházejí děti ve stáří kolem šesti let. Teprve v posledních desetiletích výzkumy ukazují, že tato praxe má i své teoretické oprávnění. Kolem 6. roku se totiž dovršuje vývoj fyzických a psychických schopností dítěte tak, že je připraveno na výuku čtení, psaní a počítání. Ukazuje se, že dítě, které vstupuje do školy, by mělo být sociálně a pracovně zralé. Školní zralost je tedy schopnost dítěte přizpůsobit se nárokům, které na ně klade škola, resp. školní vyučování. To znamená, že se dítě umí, byť na kratší dobu, soustředit, zajímá ho systematičtější práce, vystupuje samostatněji, umí se přirozeně podřídit domluveným pravidlům. Dítě by mělo správně vyslovovat všechny hlásky. Do šesti let se mohutně rozvíjí řeč. Zvláště, když jsou děti k vyprávění povzbuzovány, když se jim povídají nebo předčítají pohádky a příběhy. Děti se nápadně vyvíjejí i po stránce motorické. Před vstupem do školy by měly být tělesně obratné, ale i manuálně zručné, rády si staví, kreslí, vystřihují, lepí.
      Za nezralé můžeme označit děti s dílčím oslabením ve vývoji některých výše jmenovaných funkcí a schopností. Dítě nezralé bývá často hravé, neklidné nebo naopak utlumené, nesoustředěné. Varováním může být i přecitlivělost, neschopnost komunikace s dospělými, vzdorovitost, agresivita vůči dětem i dospělým.
      Snad každý z rodičů si přeje, aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné. Právě pečlivé zvážení současných možností dítěte je jedním ze základních předpokladů dobrého startu a školní úspěšnosti. Poslední možností, kdy můžeme dítěti, u kterého si nejsme zcela jisti, že jeho školní dráha bude probíhat bez výraznějších problémů, připravit lepší startovací podmínky, je odklad školní docházky. Celý rok dalšího vývoje v takovém případě může velmi pomoci. Pokud máte pochybnosti, důvěřujte odborníkům a poraďte se s nimi. Velmi vhodné je zvolit zejména psychologické vyšetření školní zralosti. Rozhodnete-li nyní správně, potom budete spokojeni nejen vy rodiče, ale především vaše dítě a naopak.
      Přeji všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům šťastný start do další životní etapy, naplněný jen radostí a spokojeností.                                    PaedDr. Renata Zemánková            
                  

Vydal(a): webmaster, dne 11. 04. 2006 | 3093 přečtení | Tisk

© Základní škola T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ, www.zsmnichovice.cz. Webmaster

Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v jazyce PHP.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server